Trajecta : Tijdschrift voor de Geschiedenis van het Katholiek Leven in de Nederlanden (älter als 3 Jahre)

Disciplines: History, archaeology
Document Types:Elektronische Zeitschrift
Publisher: Trajecta
Subjects:Religionsgeschichte ; Kirchenwesen Niederlande
ISSN:0778-8304
ZDB-ID:2754973-2
Fulltext Online Since:1992
Permalink:https://search.fid-benelux.de/Record/ezb-204945
Collection:Benelux E-Zeitschriften; Original Catalogue
Powered By:Elektronische Zeitschriftenbibliothek
License:FID Lizenz
Link(s):https://kadoc.kuleuven.be/trajecta_portal/en/perio/tol.php