Selection:
1
de levensgang van een goed vaderlander ; 9 november 1865 - 1935
9
in leven referendaris bij de Afdeeling Geneeskundigen Dienst van het Departement van Oorlog, Ridder in de Orde De Nederlandsche Leeuw, loopende 1819 - 1876
1936
Selection: