Decentralisatie en de bestuurskracht van de gemeente

In de afgelopen dertig jaar is er op sociaal en cultureel terrein veel beleid van het Rijk gedecentraliseerd. Parallel daaraan ontwikkelde zich op het SCP een traditie van evaluatieonderzoek naar het verloop en de effecten van die decentralisatie. Zo zijn bijvoorbeeld het welzijnsbeleid, het onderwijsachterstandenbeleid, het jeugdbeleid en de Wet maatschappelijke ondersteuning door het SCP onder de loep genomen. Ter gelegenheid van het vertrek van Rob Gilsing, die dertien jaar op het SCP werkte en vooral dit type onderzoek uitvoerde, organiseerde het SCP op 25 augustus 2009 een symposium. Vier... More ...

Further Contributors: Keuzenkamp, Saskia (Compiler)
Document Types:Book
Media Types:Text
Publication Date:2009
Date Issued Digital Ed.:22.03.2013
Modification Date:01.09.2017
Subjects:Niederlande ; Verwaltung ; Dezentralisation ; Kommunalpolitik ; Evaluaties ; Gemeenten ; Onderzoek ; Openbaar bestuur ; Overheidsbeleid
Language:Dutch
Notes:Reihe = SCP-special, 45. SCP-symposium 25 augustus 2009. Mit freundlicher Genehmigung des Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Den Haag.
ISBN:978-90-377-0453-2
URN:urn:nbn:de:hbz:6:4-21229500590
Permalink:https://search.fid-benelux.de/Record/6c474bfd-775a-42ce-8ee5-2fd15ecf4d90
Collection:FID Benelux OA Publications; Original Catalogue
Powered By:ULB Münster
License:InC 1.0

In de afgelopen dertig jaar is er op sociaal en cultureel terrein veel beleid van het Rijk gedecentraliseerd. Parallel daaraan ontwikkelde zich op het SCP een traditie van evaluatieonderzoek naar het verloop en de effecten van die decentralisatie. Zo zijn bijvoorbeeld het welzijnsbeleid, het onderwijsachterstandenbeleid, het jeugdbeleid en de Wet maatschappelijke ondersteuning door het SCP onder de loep genomen. Ter gelegenheid van het vertrek van Rob Gilsing, die dertien jaar op het SCP werkte en vooral dit type onderzoek uitvoerde, organiseerde het SCP op 25 augustus 2009 een symposium. Vier sprekers, twee van binnen en twee van buiten het SCP, reflecteerden op de bevindingen uit onderzoek, mede gericht op de toekomst van het SCP-onderzoek naar gedecentraliseerd beleid.