Cultuurbewonderaars en cultuurbeoefenaars : Trends in cultuurparticipatie en mediagebruik

Kunst en cultuur kennen bewonderaars en beoefenaars - zij die ervan genieten en zij die in hun vrije tijd zelf creatief bezig zijn. Wie zijn die bewonderaars en beoefenaars? Hoe heeft de cultuurdeelname zich in de afgelopen decennia ontwikkeld? Hebben er zich verschuivingen voorgedaan in de samenstelling van de groepen bewonderaars en beoefenaars? Hoe ontwikkelt het gebruik van media als boeken, televisie en internet zich, meer specifiek het mediagebruik voor kunst en cultuur? Hoe cultureel belangstellend en actief zijn Nederlanders in vergelijking met andere Europeanen? Vragen als deze komen... More ...

Author: Broek, Andries van den
Further Contributors: Haan, Jos de
Huysmans, Frank
Document Types:Book
Media Types:Text
Publication Date:2009
Date Issued Digital Ed.:14.03.2013
Modification Date:01.09.2017
Subjects:Niederlande ; Kultur ; Teilhabe ; Medienkonsum ; cultuurparticipatie ; mediagebruik
Language:Dutch
Notes:Reihe = SCP-publicatie (ISSN 1568-1262) 2009/8. Mit freundlicher Genehmigung des Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Den Haag.
ISBN:978-90-377-0400-6
URN:urn:nbn:de:hbz:6:4-21229500620
Permalink:https://search.fid-benelux.de/Record/10f79db2-6a10-4d3a-b292-a616fcf50770
Collection:FID Benelux OA Publications; Original Catalogue
Powered By:ULB Münster
License:InC 1.0

Kunst en cultuur kennen bewonderaars en beoefenaars - zij die ervan genieten en zij die in hun vrije tijd zelf creatief bezig zijn. Wie zijn die bewonderaars en beoefenaars? Hoe heeft de cultuurdeelname zich in de afgelopen decennia ontwikkeld? Hebben er zich verschuivingen voorgedaan in de samenstelling van de groepen bewonderaars en beoefenaars? Hoe ontwikkelt het gebruik van media als boeken, televisie en internet zich, meer specifiek het mediagebruik voor kunst en cultuur? Hoe cultureel belangstellend en actief zijn Nederlanders in vergelijking met andere Europeanen? Vragen als deze komen in dit rapport uitgebreid aan bod. Sinds eind jaren zeventig verricht het Sociaal en Cultureel Planbureau elke vier jaar een grootschalig bevolkingsonderzoek waarin de cultuurdeelname wordt gepeild. De (vooralsnog) meest recente meting vond plaats in het najaar van 2007. Deze publicatie is een actualisering van het in 2005 verschenen SCP-rapport Cultuurminnaars en cultuurmijders.