3
Troje en Trojaanse oorsprongsmythen in de (laat)middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden
4
le Livre de la Cité des Dames as Het Bouc van de Stede der Vrauwen (London, British Library, Add. 20698)
2015
7
de eenwording van de Bourgondische Nederlanden, ca. 1380 - 1480
9
tendensen in de Middelnederlandse late ridderepiek
2012