1
Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Traiectensibus
2
bloemlezing uit de reisverslagen van Jeruzalemgangers uit de Nederlanden, 1450 - 1650
3
een kritische editie met inleiding en aantekeningen van Hs. Ltk 231 uit de Leidse Universiteitsbibliotheek
4
over vorm en inhoud van een corpus Middelnederlandse spreukachtige hoofse lyriek ; Lund, UB, Mh 55 en Brussel, KB, Ms.IV 209/11
5
keuze uit de verspreide opstellen van prof. dr. A. G. Jongkees hem aangeboden ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag op 14 juli 1989 door de Kring van Groninger Mediaeviste...
6
Een diplomatische en synoptische uitgave naar de bronnen vanaf 1479 tot 1700
2007
8
elf opstellen over godsdienst en samenleving in de Middeleeuwen door Jaap van Moolenbroek, opnieuw uitgegeven naar aanleiding van zijn afscheid van de Vrije Universiteit
9
vijftien penwerkstijlen in Utrechtse handschriften en gedrukte boeken uit de tweede helft van de vijftiende eeuw
10
de zusters uit het Brusselse klooster Jericho en de preken van hun biechtvaders (ca. 1456 - 1510)