3
helder denken over economische bloei in Nederland
4
rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar algemene en kwantitatieve economie aan de Universiteit van Amsterdam op woensdag 7 april 1993
6
investeren in het verdienvermogen van Nederland
2013