1
de guldensporenslag ; kritische editie van de Middelnederlandse tekst uit de Voorzetting van de Spiegel historiael met inleiding en vertaling
6
7
readers response criticism in de literatuurlessen Nederlands
9
koart oersjoch fan Hollânske ynslûpsels yn it Frysk
1992
10
de Engelse woordenschat van het Nederlands