7
naar een vitale samenleving : afscheid van een dikke overheid en dikke markt
8
De ambitie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de praktijk in buurten, mantelzorgrelaties en kerken