2
the heroic year in soldiers' own words and photographs
2017
5
7
8
over Lodewijk de Baecker voorvechter van de Nederlandse Gedachte in Frankrijk
9
l'histoire de la langue des Flamands, en France et ailleurs : het verhaal van de taal van de Vlamingen, in Frankrijk en elders
10
de kardinaal-infant, de Zuidelijke Nederlanden en de Europese politiek van Spanje ; van Nördlingen tot Breda (1634 - 1637)