4
Geschiedenis van de overheidsbemoeienis met de informatievoorziening
1997
5
een verkenning naar de visie van communicatiemanagers op de inhoud van hun beroep
6
bijdragen aan het debat over het publieke domein van de informatievoorziening
1995
7
theorieën, werkwijzen en terreinen
1995