5
herinneringen van leerlingen voor leraren taalonderwijs
1998
6
liedjes en canons voor Pabo en praktijklessen basisschool
8
lief en leed in de personeelskamer van een kleine basisschool
10
volledige taalmethode voor de basisschool, gebaseerd op woordfrequentie, met niveaudifferentiatie en evaluatietoetsen
2003