1
drie biografische studies uit de tijd van de Romantiek = <<Die>> Seismographen der Empfindung
4
An inquiry into the nature of literary semiosis
6
insights, aims and visions ; papers from the Second Language International Conference, Elsinore, 4-6 June 1993
1994
8
een reisverhaal uit de twaalfde eeuw ; uitzending Verum Bonum Pulchrum, zondagavond 23 - 24 uur radio 747 AM
2001