Selection:
7
27
zooals zij is gewijzigd bij de wet van den 31sten december 1896 (Staatsblad no. 245) ; met de tabellen, algemeene maatregelen van bestuur en koninklijke besluiten ter uitvoering, b...
1897
28
opgemaakt volgens besluit van H. H. Gedeputeerde Staten der provincie Gelderland, van 6 december 1854, no. 37
39
eine empirische Untersuchung im Kontrast mit Niederländisch und Englisch
47
ten jare 1433 aan de stad Leiden in erfpacht gegeven ; taalkundig onderzoek
48
in zes luimige brieven aan zijne eenige zuster, nu wijlen vrouwe Izabella Dorothea Wentholt, geb. Bilderdijk, in de jaren 1778 en 1779 geschreven
Selection: