Selection:
2
une communauté Protestante : Rue Laoureux : 1849-2005
Smet, Jean
2005
3
de traditie van de protestantse kinderliteratuur
2003
6
geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente van Leiden - en wat eraan voorafging
7
8
religious, social, and international perspectives on the Dutch modernist movement (1870-1940)
9
Sint Nicolaas in de protestantse pers 1945 - 2000
10
11
populaire protestants-christelijke geschiedschrijving in de negentiende en twintigste eeuw
2008
13
godsdienst, burgerschap en de Nederlandse natie 1850 - 1900
14
geëngageerde predikanten in de negentiende en twintigste eeuw
2012
15
Protestantse politici en de christelijk-sociale beweging
2009
16
de religieuze exempeltraditie in vroegmodern Nederland
17
bevindelijk gereformeerden en nieuwe media
2014
18
20
die evangelischen Niederlande und der deutsche Kirchenkampf 1933 - 1942
21
Nederlandse protestanten en de Vrede van Munster ; [... ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de Vereniging Protestants Nederland]
1998
22
de Protestantse Kerk van Nederland ; wie, wat, waarom?
23
Nederlandse protestanten en problemen van opvoeding ; zeventiende tot twintigste eeuw ; with a summary in English
24
gesprekken met protestantse dichters, schilders en musici
1999
25
biografische opstellen over religie en politiek in Nederland
28
protestantse geestelijke verzorging in de krijgsmacht vanaf 1914
2016
29
das deutsch-niederländisch-belgische Dreiländereck als Praxisfeld kirchlichen Handelns
31
ontmoeting van protestantse christenen met andere godsdiensten en geloven
36
aspecten van de Reformatie tussen Humanisme en Verlichting
2014
37
de popularisering van het modern-theologische gedachtegoed in Nederland (1857 - 1880)
38
Willem Bilderdijk (1756 - 1831), Willem Broes (1766 - 1858) en George Willem Vreede (1809 - 1880)
1994
39
het stichtelijke lied bij Nederlandse protestanten tussen 1866 en 1938
40
aspecten van een eeuw protestantse leescultuur
1991
42
Nederlandse rooms-katholieken en gereformeerden over de natuurwetenschap, 1880 - 1940
44
47
opkomst en ontwikkeling van de EO, de EH en de ChristenUnie en hun voorlopers (1945 - 2007)
49
protestantse herinneringsculturen in Nederland, 1850 - 2000
2009
50
een halve eeuw opinie- en besluitvorming over homoseksualiteit in protestants Nederland, 1959 - 2009
Selection: