Selection:
1
waarlijk, men is hier in Arcadie ; (1750 - 1850) ; ontspanning en literair vermaak op Manpad en Woestduin
2
bundel studiën uitgegeven bij gelegenheid van de honderdste verjaring der stichting van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Tongeren
1951
5
aspecten van taalnormering ; lezingen gehouden op de Leidse Letterendag Taalnormen, 24 februari 1996
1996
6
een geschiedenis van het beleid van het Ministerie van Sociale Zaken
1995
9
von der Stadtgründung bis zur Bundeshauptstadt
1995
11
geschiedenis van de joodse gemeenschap in Groningen ; [dit boek verschijnt ter gelegenheid van de Tentoonstelling De Folkingestraat, Geschiedenis van de Joodse Gemeenschap in Groni...
1996
12
[deze uitgave verschijnt bij de gelijknamige tentoonstelling in Museum Het Catharina-Gasthuis te Gouda, 14 december 1996 t/m 30 maart 1997]
1996
16
artikelen aangeboden aan H. W. van Leeuwen door zijn collega's ter gelegenheid van zijn afscheid van de Gemeentelijke Archiefdienst Delft
1992
18
opstellen over de geschiedenis van oostelijk Zuid-Limburg aangeboden aan Louis Augustus bij gelegenheid van zijn vijfenzeventigste verjaardag
1996
19
[ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de ondermening]
1996
20
honderd jaar Koninklijk Huisarchief: de verzamelingen van de Oranjes
1996
21
geschiedenis van de Centrale Arbeiders- Verzekerings- en Depositobank opgericht in 1904 tot aan de fusie in de Reaal Groep in 1990
22
vijftig jaar Holland Festival ; [1947 - 1997]
1997
23
opstellen voor mr. G. Overdiep
1995
24
een geschiedenis en bronnenoverzicht
1993
25
industrieel erfgoed in de provincie Utrecht
1997
28
overzicht van de literatuur aanwezig in de Economisch-Historische Bibliotheek in Amsterdam
32
een stad in de geschiedenis
1997
33
34
Literarische Abende zu Menschlichen Themen, 2
1997
43
Geschichte und Entwicklung des Bilderbuchs in Deutschland von den Anfängen bis zur Gegenwart ; [eine Veröffentlichung des Instituts für Jugendbuchforschung der Johann-Wolfgang-Goet...
1973
46
het prozagedicht in de Nederlandse literatuur aan het einde van de negentiende eeuw
48
studies in maintenance and loss of Dutch as an immigrant language
1997
49
de selectieve bewoningsgeschiedenis van een Haagse wijk
Selection: