2
De determinanten van gevoelens van onveiligheid onderzocht
4
Een halve eeuw opinie- en besluitvorming over homoseksualiteit in protestants Nederland, 1959-2009
6
Een vergelijking van het cultuurbestel in Nederland en Vlaanderen
10
Trends in integration of non-Western migrants. Annual Report on Integration 2009
2010