1
de positie van Hasselt en Steenwijk binnen het bestuur van het gewest Overijssel 1621 - 1795