3
de contractmaatschappij ; een politiek-economische zedenschets
6
een nieuwe tijd vereist een andere overheid
2010
8
verslag van het jubileumcongres van de Sociaal-Economische Raad, 11 oktober 2000
2001
9
een afweging tussen het recht op onafhankelijkheid van de burger en zijn plicht tot saamhorigheid in een studie over sociaal-economische politiek en milieuvraagstukken