1
Nederlands Atlantische rijk in de zeventiende eeuw
2
war, trade, and settlement in the seventeenth-century Atlantic world