1
chronologische bewerking van het archief van de eerste constitutiecommissie ingesteld bij decreet van de Nationale Vergadering van 15 maart 1796 ; met een facsimile uitgave van het...
1975
7
documenten en rekeningen, ; 1321 - 1572
1939
9
1663 - 1701 ; de memories en instructies betreffende het commandement Malabar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie
1976