BETA
Erweiterte SucheSuchhistorie

Suche einschränken

Suchfilter entfernen
Treffer 1 - 10 von 124 für Suche:
1
2
3
4
5
Originalkatalog | Verfügbarkeit prüfen
onderzoek en opvattingen over een integrale benadering in zorg, welzijn en wonen
1995
6
Originalkatalog | Verfügbarkeit prüfen
voordrachten in de Lezingencyclus Mid-Gelderse Toekomstverkenningen, seizoen 1989 - 1990
1990
7
Originalkatalog | Verfügbarkeit prüfen
een verkennende studie naar stelselvarianten in de sociale zekerheid
Geleijnse, L.
1993
8
Originalkatalog | Verfügbarkeit prüfen
individuele keuzevrijheid in de sociale verzekeringen ; draagvlak, benutting en determinanten
Hoff, Stella
2002
9
10
Originalkatalog | Verfügbarkeit prüfen
over: de gevolgen van de Europese eenwording voor het sociaal-economisch beleid in Nederland, de sociale zekerheidsstelsels in Europa ... ; bundeling inleidingen van een tweetal studieconferenties georganiseerd in samenwerking met landelijke organisaties van uitkeringsgerechtigden ; 11 december 1989 en 9 mei 1990
1990