Selection:
1
de levensgang van een goed vaderlander ; 9 november 1865 - 1935
...ULB Katalog...
5
geschiedkundige aanteekeningen
...ULB Katalog...
6
7
admiraal in de gecombineerde vloot 1644 - 1711
...ULB Katalog...
9
in leven referendaris bij de Afdeeling Geneeskundigen Dienst van het Departement van Oorlog, Ridder in de Orde De Nederlandsche Leeuw, loopende 1819 - 1876
1936
...ULB Katalog...
10
openingswoord ter deputatenvergadering van 17 april 1901
...ULB Katalog...
Selection: