1
leer- en werkboek interculturele communicatie
Subjects: ...Kulturkontakt...
3
handboek voor een succesvolle omgang
Subjects: ...Kulturkontakt...
5
China op de Kaap
2014
Subjects: ...Kulturkontakt...
7
een uitdaging
Subjects: ...Kulturkontakt...
8
Japanese Dutch encounters in the workplace ; [communication style, work attitude, relationship between superior and subordinate, decision-making process]
Subjects: ...Kulturkontakt...
10
interculturele samenwerking in de praktijk ; een vergelijkende gevalsstudie, in het bijzonder bij de belastingdienst en de politie, naar beeldvorming en samenwerking tussen Curaçaö...
Subjects: ...Kulturkontakt...