Selection:
7
[gedeeltelijk ontleend aan de "Beschrijvinge van Delft" van Dirck van Bleijswyck uit 1667]
1996
Subjects: ...Geschichte 1600-1700...
Selection: