2
contouren van de twintigste eeuw
2001
3
politiek en praktijk van sociale interventies
2012
6
sociaal-democratie voor de eenentwintigste eeuw
7
de strijd om het bestaan aan het Twentekanaal 1930-1938
9
verslag van het jubileumcongres van de Sociaal-Economische Raad, 11 oktober 2000
2001
10
The institutional dynamics of Belgian and Dutch social policy reform
15
een Amsterdamse geschiedenis van verheffing en vernedering
18
NS-Sozialpolitik, Deutsche Arbeitsfront und Herrschaftspraxis im besetzten Luxemburg am Beispiel der Schwerindustrie 1940-1944
20
Johannes van den Bosch (1780-1844), volksverheffer in naam van de koning
21
een discussie over nationale verzorgingsstaat en internationale concurrentie ; verslag van het debat op 3 februari 1994 in Hotel Des Indes met deelname van Frits Bolkestein, Ad Gee...
1994
22
reflecties op het armoedebeleid in Nederland
1996
23
beleidskader ten behoeve van gemeenten ter ondersteuning van lokaal sociaal beleid
1998
24
het ontwikkelen van een informatie-instrument voor lokaal sociaal beleid in gemeenten
1999
26
vijfentwintig jaar sociaal en economisch beleid in DenHaag
1994
27
papers presented to the Ninth British Dutch Conference on Labour History, Bergen 1994
1997
29
die Rolle der industriellen Beziehungen in der Liberalisierung des Wohlfahrtsstaates
30
crisis rhetoric and welfare state reform in Belgium and the Netherlands in the early 1990s
31
report on the Dutch contribution to an international comparative study on poverty and the financial efficacy of the social security system
1990
33
36
een programma van urgentie voor arbeid, technologie, wonen, onderwijs & democratie in een nieuwe tijd
2021
37
allocating resources and burdens in Austria, Italy, the Netherlands and the United Kingdom
38
twee eeuwen sociale politiek, verzorgingsstaat en sociale zekerheid in Nederland
39
voortgangsrapportage 1998 ; voortgang in preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting
1998
40
ethiek, welzijnswerk en de actuele politieke cultuur
1998
43
het ontwikkelen van een informatie-instrument voor lokaal sociaal beleid in gemeenten
44
sociologie en sociale politiek in Nederland 1925 - 1968
46
49
een beschrijving van armoede, armenzorg en sociale zekerheid in Nederland, 1784 - 1965