Selection:
2
Limburgse provinciale politiek in de periode 1962 - 2007
3
over volgzame burgers en vluchtige politiek
5
7
essay over mijn taal, mijn stad en mijn land
9
10
[Nederlands onvermogen op een eiland waar niets is wat het lijkt]
12
Europa in het Nederlandse parlementair-politieke debat 1945 - 2013
2013
15
politieke corruptieschandalen en goed bestuur in Nederland, 1848 - 1940
16
19
[de toekomst van sociale huisvesting in Nederland]
22
toespraak van Paul Schnabel bij zijn afscheid van het Sociaal en Cultureel Planbureau, 11 maart 2013
23
de Nederlandse politiek ten aanzien van de vreedzame toepassing van kernenergie ; 1939 - 1957
27
"Met pen en potlood als wapen" ; politiek tekenaar van wereldfaam in de Eerste Wereldoorlog
28
a political-economic analysis of the crisis in journalism in the Netherlands
32
de Nederlandse politiek sinds de Nacht van Schmelzer
33
twee eeuwen Haagse politiek, huisvesting en herinnering
34
35
de eerste parlementariër ter wereld die uit de kast kwam
39
wie stemde waarom op welke partij? : analyse op basis van de postelectorale verkiezingsonderzoeken 1991-2014
Abts, Koen
2015
41
de Teevendeal, het bonnetje en de politieke prijs voor leugens
Haan, Bas
2017
42
over de inspiratie en de bewogenheid van Marga Klompé
2006
45
50
political participation and representation in Belgium
2017
Selection: