Selection:
6
De vaderlandse literatuur in het Noord-Nederlandse voortgezet onderwijs 1800 - 1900
7
verslag van een rondvraag onder leraren Nederlands in Vlaanderen en Nederland naar hun ervaringen en problemen bij het geven van literatuurlessen
9
een onderzoek naar de wijze waarop leraren Nederlands in Nederland en Vlaanderen worden voorbereid op het geven van literatuurlessen
1988
13
over literair denken en herinnering ; [rede in verkorte ... 2002]
15
opvattingen over literatuuronderwijs in katholieke scholen 1868 - 1924
Noot, Bram
2010
17
Middelnederlandse literatuur in het voortgezet onderwijs
21
zur kommunikationstheoretischen Begründung von Literaturdidaktik
23
audiovisuele en andere ongebruikelijke middelen bij het literatuuronderwijs Nederlands
24
Bilanz und Perspektiven ; Lothar Bredella zum 65. Geburtstag
2002
25
canonvorming in het literatuuronderwijs Nederlands in Nederland en Vlaanderen
26
een onderzoek naar het gedrag, de tevredenheid en de behoeften van havo- en vwo-docenten Duits m.b.t. literatuurboeken
27
een praktische didactiek voor het literatuuronderwijs
28
ontwikkelingen in literatuur en onderwijs ; bijdragen aan het gelijknamige symposium, gehouden op 21 januari 1998 aan de Katholieke Universiteit Brabant
1998
34
zeven voordrachten over het literatuuronderwijs
2000
35
een analyse van de voornaamste factoren ; studieproject van het Vlaamse Ministerie van Cultuur uitgevoerd aan de Universiteit Antwerpen
1983
36
lessuggesties voor literatuuronderwijs Nederlands met audiovisuele middelen
37
empirische literatuurwetenschap in didactisch perspectief
1990
42
enseigner la littérature francophone de Belgique
2001
44
Middelnederlandse literatuur in het voortgezet onderwijs
Selection: