1
een verhandeling gehouden voor de afdeeling Letterkunde van de Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen
2014
4
tafereel uit het leven van Joost van den Vondel, in drie bedrijven
5
zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door de Noord-Nederlandsche provintien in den jare...