2
(onuitgegeven brieven en dichtjens van Tesselschade, Huygens, van Baerle, en anderen)
1852
4
Constantijn Huygens en Gerbrand Adriaensz. Bredero
1992