3
[waarin opgeteken is die werklike verhaal van sy lewe en dié van sy beroemde vrou Susanna kort gelede ontdek in die opgrawings van Nat-Tah-Nam en hier vir die eerste maal sorgvuldi...