8
geplukt en bewaerd ter nagedachtenisse van zaliger mynheer Eduard van den Bussche ...