4
de impact van Daniel Jonah Goldhagen op het holocaustdebat ; [artikelen, replieken, interviews]
1997
7
een studie over de vertalingen van Vondels gedichten en werken in het buitenland
10
een onderzoek naar de invloed van de mens en het werk ; (ca. 1760 - ca. 1810)