4
collaborating in multiple coalitions for Afghanistan
2012
5
een onderzoek naar de parlementaire betrokkenheid bij de besluitvorming over deelname aan internationale militaire operaties
6
Onderzoeksgids voor defensiearchieven betreffende Noord-Brabant 1588 - 1974
1996
7
logistiek en strategie van het geallieerde en met name het Staatse leger tijdens de Spaanse Successieoorlog in de Nederlanden en het Heilige Roomse Rijk (1701 - 1712) = The subsist...
10
het verhaal van mijn vader over de muiterij op De Zeven Provinciën