1
= <<De>> koninklijke familie van België
1936
2
de Koninklijke Technische School van de Luchtmacht ; 1944-1994
3
de Spaanse Nederlanden en het prinsbisdom Luik
2006
4
de geschiedenis herhaalt zich niet (op dezelfde manier)
5
binnenkijken bij woongemeenschappen in België = Habitats groupés en image
2018
7
aspecten van de Belgische naoorlogsche politiek (1944 - 1950)
1990