3
foto's van H. K. van Minnen uit de jaren zestig van de 20ste eeuw
2004
6
waarin opgenomen: Bavel, Breda, Ginneken, Princenhage, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout
2004
7
een "vlecke" met flair en historie, tussen groen en water
2004
10
een kleine rondgang door Aalst in de Bommelerwaard
2004