1
= Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Traiectensibus
3
over het leven en werk van Jan van Ruusbroec (1293 - 1381)
1993
5
middeleeuwse bronnen over de Slag bij Vlaardingen en andere Vlaardingse gebeurtenissen
2012
7
over vorm en inhoud van een corpus Middelnederlandse spreukachtige hoofse lyriek ; Lund, UB, Mh 55 en Brussel, KB, Ms.IV 209/11
8
studies over de middeleeuwse verhaaltraditie rond Karel de Grote
2005
10
de financiële rol van het vorstelijk domein in de laatmiddeleeuwse Nederlanden (1356-1473)