5
1585 - 1811 ; bijdragen tot de geschiedenis van de Friese hogeschool
1985