1
een verkennende studie naar het gezin in een veranderende samenleving
1997
2
een onderzoek naar de voorwaarden voor een effectief lokaal achterstandsbeleid
1998
5
een verkennende studie naar het ouderenbeleid van lokale overheiden
8
de identiteit van gemeenten en de rol van de burger
1994