5
[inleidend overzicht van de transformationeel-generatieve taaltheorie ; historische en methodologische achtergronden ; raakpunten van taalkunde en filosofie]
1974
7
[moderne, mathematische, symbolische logica ; onontbeerlijk instrument voor iedere wetenschapsbeoefening ; van bijzonder belang voor mathematici, computer-deskundigen en linguïsten...
8
[overzicht van de maatschappelijke aspecten van taal ; taalgebruik als vorm van sociaal handelen ; de samenhang tussen taal en situatie ; verscheidenheid en verandering van taal do...