Willem Drees : daadkracht en idealisme

Author: Gaemers, Jelle
Document Types:Book
Media Types:Monographie
Publication Date:2021
Publisher: Boom (Amsterdam)
Subjects:Drees, Willem
Language:Dutch
ISBN:9789024435487
Extent:463, XVI SeitenIllustrationen
Permalink:https://search.fid-benelux.de/Record/ulb-6309541
Collection:ULB Katalog; Original Catalogue
Powered By:ULB Münster
Link(s):http://digitale-objekte.hbz-nrw.de/storage2/2021/05/31/file_3/9034533.pdf
Table of Contents:
  • I N H O U D Inleiding 9 Waarom dit boek? 9 Opzet 12 1 STENOGRAAF [ 15 ] Een sobere jeugd 15 Radicale keuzes 18 Het schrift van de toekomst 23 Bankbediende en stenograaf 27 Staatkundige academie 32 2 PARTIJMAN [ 37 ] Richtingenstrijd binnen de SDAP 37 Huwelijk en gezin 44 Jaren van opgang en neergang 49 Devergissingvan Troelstra 55 3 WETHOUDER [ 63 ] In het college 63 Zorg voor het gemeentepersoneel 68 Sociale zorg 72 Strijd om de grondpolitiek 78 Zo rood als een kreeft 83 Gemeentelijke financiën in crisistijd Moeilijkheden rondom loonkortingen 4 NATIONAAL POLITICUS [ 97 ] Kamerlid 97 Crisisbestrijding 103 De moeilijke bocht 109 Stellingname tegen het fascisme 113 Oorlogsdreiging 118 5 VERZETSMAN [ 123 ] Te blijven: Nederlanders, democraten, socialisten 123 Een jaar in Buchenwald 129 Overgang naar een ondergronds bestaan 134 Spil in de illegaliteit 140 Keert de s DAP terug? 145 Een sterker georganiseerde democratie 150 Van Dolle Dinsdag naar bevrijdingsdag 153 6 PUINRUIMER EN OPBOUWER [ 159 ] Minister 159 Oorlogsgevolgen 165 Parlementair herstel 171 Van SDAP naar PvdA 174 Een rooms-rood kabinet 178 Sociale politiek in een geleide economie 181 De Noodwet-Drees 187 7 KABINETSFORMATEUR [ 193 ] Onverwachts minister-president 193 Tien jaar Drees 197 Onzekere positie 204 Drees als kabinetsformateur 208 8 MINISTER-PRESIDENT [ 215 ] Een intiem departement 215 Rondom de ministerraadsvergadering 218 Voorzitter van de ministerraad: Het kon niet beter 223 Verhouding tot fractie en partij 227 Optreden in het parlement 232 Relatie met de pers 239 9 DEKOLONISATOR [ 247 ] De rede en de revolutie 247 Drees opvattingen en invloed 253 Van de Hoge Veluwe tot het eerste militaire offensief 259 Intermezzo: het kabinet en de militaire excessen 266 Van Renville tot het tweede militaire offensief 268 De terugtocht en het naspel 276 Nakaarten 283 ÏO HOEDER VAN DE MONARCHIE [ 2%9 ] Conflicten binnen de Kroon 289 Een staatszaak van de eerste orde 295 De commissie van wijze mannen 299 Hopelozer dan ooit 305 Kentering 310 Toch wel nuttig 314 11 VADER DREES [ 319 ] Thuis bij de minister-president 3x9 Mariakaakjes en wijnkleurige vruchtensappen 323 Drees is al helemaal hier! 328 Vertrouwenwekkende vaderfiguur 335 12 MEESTER OP ALLE WAPENS [ 339 ] Zorg voor de overheidsfinanciën 339 De Koude Oorlog 344 Europese samenwerking 350 Sociaaleconomische politiek 356 De val van het vierde kabinet-Drees 361 13 NIET-RUSTEND STAATSMAN IN RUSTE [ 369 ] Losse karweitjes 369 Boekenschrijver 374 Kanteljaar 1966 379 Breuk met de PvdA 383 De Cassandra van de Beeklaan 393 Wat er nog is, is toegift 400 14 ICOON [ 409 ] Het monument 409 De persoon 410 De sociaaldemocraat 415 De bestuurder 419 Het beeld 423 De balans 426 Verantwoording en dankwoord 429 BIJLAGE 1 Leven in jaartallen 433 BIJLAGE 2 Kabinetten en kabinetsformaties 1945-1958 435 Afkortingen 439 Bronvermelding 441 Geraadpleegde literatuur 455 Beeldverantwoording 458 Personenregister 459