Bloed in de rivier : het onbekende verhaal van de massale slavenopstand in een Nederlandse kolonie

Author: Kars, Marjoleine
Document Types:Book
Media Types:Monographie
Publication Date:2021
Publisher: Atlas Contact (Amsterdam ; Antwerpen)
Subjects:Berbice-Gebiet ; Niederländer ; Sklavenaufstand ; Sklaverei ; Militär ; Geschichte 1762-1764
Language:Dutch
Notes:Aus dem Englischen übersetzt
ISBN:9789045041926
Extent:382 SeitenIllustrationen
Permalink:https://search.fid-benelux.de/Record/ulb-6174380
Collection:ULB Katalog; Original Catalogue
Powered By:ULB Münster
Link(s):http://digitale-objekte.hbz-nrw.de/storage2/2021/03/15/file_3/9007997.pdf
Table of Contents:
  • Inhoud Lijst van afkortingen • 9 Proloog • 18 1 Generale repetitie, 1762 • 28 2 Werkkampen in wording • 51 3 Omverwerping van de macht • 78 4 Regeren • 98 De lange arm over de Atlantische Oceaan • 6 Uitbreiding van de revolutie • 133 7 Patstelling • 149 8 Muitende militairen • 166 9 Paleisrevolutie • 182 10 Kerend tij • 201 11 De strijd om de Berbice • 220 12 Wildzang en weinig glorie • 237 13 Een uitbestede oorlog • 252 14 Betrokkenheid van ter zijde • 273 Epiloog • 289 Woord van dank • 297 Noten • 301 Register • 378