De hoeve en het hart : een boerenfamilie in de Gouden Eeuw

Author: Bruijn, Enny de, 1968-
Document Types:Book
Media Types:Monographie
Publication Date:2019
Publisher: Prometheus (Amsterdam)
Subjects:Herwijnen ; Tielerwaard ; Bommelerwaard ; Bauer ; Landwirtschaft ; Familie ; Mentalität ; Geschichte 1600-1750
Language:Dutch
ISBN:9789044640618
Extent:463 Seiten, 8 ungezählte Seiten TafelnIllustrationen
Permalink:https://search.fid-benelux.de/Record/ulb-6012110
Collection:ULB Katalog; Original Catalogue
Powered By:ULB Münster
Link(s):http://digitale-objekte.hbz-nrw.de/storage2/2019/10/08/file_11/8744204.pdf
Table of Contents:
  • Inhoud Inleiding. Een schrijvende boer in de Tielerwaard n i Eer Voorvaderlijke roem 33 De Roosa-legende 40 Bestuurders van dorp en kerk 49 Geld, afstamming en status 61 Doodslag en verzoening 75 Veranderende moraal 89 11 Liefde Relaties in een standensamenleving 99 Ouderlijke toestemming en trouwbeloften 109 De bruiloft en de huwelijksvoorwaarden 120 Seksualiteit, liefde en plicht 130 Eigen en andermans kinderen 148 Onmogelijke relaties 156 i n Bezit Een boerderij in Elerwijnen 167 Vee en land 172 Geldzaken 182 Versiering van het bestaan 189 Traditie en vernieuwing 196 i v Werk Gemengd bedrijf 207 Elet werk van een roskammer 215 De handel met het leger 223 Zakenmoraal 234 Water en dijken 246 Vechten tegen achteruitgang 266 v Cultuur Rangen en standen 279 De kerk en het gemeenschapsleven 290 Lezen en schrijven 302 Naar school 315 De positie van vrouwen 328 Kranten en boeken 338 vi Geloof Klagende predikanten, eigengereide boeren 347 Plattelandsmoraal 360 Geloofsbeleving op het land 366 Omgaan met tegenspoed 377 Theologie en spiritualiteit 389 Epiloog. De dood van Arien van Rijckhuijsen 401 Bijlagen 409 Dank 417 Bronnen en literatuur 418 Illustratieverantwoording 433 Noten 434 Personenregister 460