BETA
Erweiterte SucheSuchhistorie

Strepen aan de hemel en andere verhalen

Autobiografisch getinte verhalen over de belevenissen van de auteur in de periode rond en tijdens de Tweede Wereldoorlog

Titel: Strepen aan de hemel en andere verhalen
Verfasser: Durlacher, Gerhard L.
Verantwortlichkeit: G.L. Durlacher ; met een inleiding van Jessica Durlacher
Weitere Beteiligte: Durlacher, Jessica
Erscheinungsdatum: [2015]
Verlag/Hrsg.: L.J. Veen Klassiek, Amsterdam ; Antwerpen
Dokumenttyp: Monographie
Schlagworte: Niederlande; Besetzung; Weltkrieg (1939-1945); Judenverfolgung; Männliche Jugend; Konzentrationslager
ISBN: 9789020414479
Datenquelle: Benelux Katalog - ULB Münster ; Originalkatalog
Powered by: ULB Münster
Permalink: https://search.fid-benelux.de/Record/ulb-5934544

Links:
Inhalt:
í n h o u d I n l e i d i n g D o o r j e s s t c a D u r l a c h e r 7 P e t e r c h e n s M o n d f a h r t ï 3 K a a r s e n e n f a k k e l s 1 8 V e r j a a r d a g 3 i D e d r e n k e l i n g 4 0 M a r i a e n L e n a 4 7 S c h o o l t i j d 5 8 L a n d v e r h u i z e n 6 8 N i e t v e r s t a a n 8 1 G a b e l I I I H e t b e g i n v a n e e n r e i s 1 2 8 S t r e p e n a a n d e h e m e l 1 4 1 Q u a r a n t a i n e 1 5 8 V e r b o d e n l e s s e n 1 7 2 D e i l l u s i o n i s t e n 1 8 5 B e v r i j d i n g e n 2 0 1 N a 1 9 4 5 2 2 5