Een roeping, een taak! : bestuursambtenaar in Nieuw-Guinea, 1959-1962

Author: Waal, Wim van de
Document Types:Book
Media Types:Monographie
Publication Date:2018
Publisher: Primavera Pers (Leiden)
Subjects:Rockefeller, Michael C., 1938-1961 ; Provinz Papua ; Asmat ; Niederländer ; Verwaltungsbeamter ; Kolonialismus ; Ethnologie ; Ethnologe ; Vermisster ; Suche ; Geschichte 1959-1962 ; Geschichte 1961-1962
Language:Dutch
ISBN:9789059972650
Extent:199 SeitenIllustrationen, Karten
Permalink:https://search.fid-benelux.de/Record/ulb-5911085
Collection:ULB Katalog; Original Catalogue
Powered By:ULB Münster
Link(s):http://digitale-objekte.hbz-nrw.de/storage2/2018/12/10/file_13/8217014.pdf
Table of Contents:
  • Inhoudsopgave Voorwoord 7 1 Wat eraan voorafging 9 2 Transformatie tot bestuursambtenaar 17 3 Eerste contacten met het stenen tijdperk 29 4 Pirimapun - ontmoeting van culturen 61 5 Het kustgebied - vaccinatie, Papoea-kunst en een bevalling 83 6 Nieuwsgierig bezoek en kennismaking met Michael Rockefeller 111 7 De verdwijning van Michael Rockefeller 129 8 Het onderzoek naar de verdwijning van Michael Rockefeller 137 9 Afscheid van Pirimapun 159 Epiloog 191 Chronologie 195 Bibliografie/Bronnen 197 Register van persoonsnamen 200