Joost Halbertsma, 1789-1869 : een biografie : triomfen en tragedies van een uitmiddelpuntig man

Author: Jong, Alpita de, 1962-
Document Types:Book
Media Types:Monographie
Publication Date:2018
Publisher: Uitgeverij Louise (Grou)
Subjects:Halbertsma, Justus Hiddes, 1789-1869
Language:Dutch
ISBN:9789491536502
Extent:655 SeitenIllustrationen
Permalink:https://search.fid-benelux.de/Record/ulb-5876476
Collection:ULB Katalog; Original Catalogue
Powered By:ULB Münster
Link(s):http://digitale-objekte.hbz-nrw.de/storage2/2018/08/11/file_11/8131918.pdf
Table of Contents:
  • Woord vooraf 6-i 1 I Grouw - Amsterdam 1807-1813: en route AANLOOP 16 ACADEMISCH ONDERWIJS 29 HARTJE AMSTERDAM 41 TUSSENPOOS 56 II Bolsward - Deventer 1814-1829: aspiraties ENTREE ÖO EIGEN BAAS 8l DE WERELD EEN SCHOUWTONEEL 98 NIEUWE HORIZONTEN 109 THUIS 127 HET ECHTE WERK 138 BALANS 16l III Nederland - Europa 1830-1842: tumult i ONDER VUUR 174 UITMIDDELPUNTIGE KWALITEITEN 189 BEMOEIT U NOOIT MET STAATSZAKEN! 208 OPWAARTS 226 BRAVOURE EN BITTERE TRANEN 242 VERDUBBELDE INZET 259 TUSSEN TWEE WERELDEN 279 IV De wijde wereld 1843-1852: s Heren wegen DE GRENS OVER 288 ALLIANTIES 317 HET AARDSE EN HET HOGERE 339 ONHEIL 358 VOLHARDING 376 V Nog eens Europa 1853-1865: eerst Rome zien 389 HET OUDE EN HET NIEUWE HEDEN 39O SNIPPERS 411 SLINGERSLAGEN 427 EEN LATE GRAND TOUR 444 OP ONZEKERE HOOGTE 461 VI Thuis en uit 1865-1869+-» laatste indruk 477 OUDE DRUKTE 478 ERFENIS 494 Noten 515 Nawoorden 535 Woord van dank 634 Archieven, bibliotheken, bronnen 636 Beknopte bibliografie 638 Beeldverantwoording 644 Personenregister 646 Met dank aan 655