BETA
Erweiterte SucheSuchhistorie

De ommegang

Titel: De ommegang
Verfasser: Aken, Jan van, 1961-
Verantwortlichkeit: Jan van Aken
Erscheinungsdatum: 2018
Verlag/Hrsg.: Em. Querido's Uitgeverij BV, Amsterdam ; Antwerpen
Dokumenttyp: Monographie
ISBN: 9789021403939
Datenquelle: Benelux Katalog - ULB Münster ; Originalkatalog
Powered by: ULB Münster
Permalink: https://search.fid-benelux.de/Record/ulb-5858488

Links:
Inhalt:
Inhoud Proloog - De weg naar Konstanz i (1415) n ni 1 1 1 B M I A I. A N D A (± I ^—3-1388) 1 Er was eens een gans 15 De weg naar Konstanz 11 - Reisdoel 25 2 Verkenningen 27 De weg naar Konstanz 111- Het vervloekte schisma 36 3 Ik vind een schat 38 De weg naar Konstanz 1 v - Vissen 46 4 Giles voorspelling 49 De weg naar Konstanz v - Sterrenbeelden 58 5 He markt van Easingwold 62 De weg naar Konstanz vi - De golven 71 6 De omweg 74 niFL tr ox FOR n (1388-1390) 7 Gropekuntlane 85 De weg naar Konstanz vu - Tarente 96 8 Zweren hij de zeug 98 9 Wycliffe en Sint-Scholastica 107 De weg naar Konstanz vut - Het ezelsfeest 116 10 Salisbury 119 n Hagenpreek 130 DEEL III DE RUE GRATTE-CUL (1390-1393) De weg naar Konstanz ix- Hoe ik bouwde 141 12 Parijs 144 13 Gargouilles, chimaeren en grotesken 154 14 Het verhaal van de blinde 164 De weg naar Konstanz x-De tempel 175 15 Geselaar en de rolwisselaar 178 DEEL IV MEDICUS PHYSICUS (1393-1398) De weg naar Konstanz xi-Bologna 189 16 Dissecties 191 17 Trepanaties 201 De weg naar Konstanz XII-Vlooien op een rat 212 DEEL V HET KLEINE KEIZERRIJK (140I-1404) i8Trebizonde 219 19 Amputatie 228 20 De machine van Llull 237 De weg naar Konstanz x 111- Geesten in de kruisgang 248 21 De Zwarte Dood 251 22 Anorexia mirabilis 262 DEEL VI DE BUKHT VAN DE AG QOYUNLU (1404) 23 Bij de stam van de dansers 275 24 De Clan van de Witte Schapen 283 25 De deve güre§i 291 De weg naar Konstanz xiv- Een blinde ezel 302 26 Ruy Gonzalez de Clavijo 304 27 De maquette 314 / )c iiri( naar kotistan: x v - De piramiden 325 ;N [ )e toepassingen van bamboe 329 29 Regenschermen 340 De weg naar konstan: x \\ 1- liet inzicht 348 30 De vlucht van l.i Reng 352 Dc ueg naar konstan: x \\ 11 - Zeno 360 31 Zwart tandv lees 364 De weg naar konstan: xvm- Wat voor de hand lag 374 32 Qalandar 375 De weg naar Konstan: x 1 x - Haverkist 386 33 Long Gum Pa 388 DEEL VII KETTERGERICHT, OF: HEILIGE ONSCHULD (14I5-I417) 34 De Friedel Ziere 397 35 Een boottochtje op de Rijn 406 36 De manuscripten jager 416 37 De ziekte van de bisschop 424 38 Bisschop Otto zorgt voor vertier 434 39 De koning trekt weg 445 40 Galina 454 41 De grote vergadering 463 42Krempel 473 43 Een ketter met gangreen 482 44 Maquette 492 45 Standvastigheid van een ketter 501 46 Armins gantelet 510 47 De hand van Galina 519 48 Windstilte 528 49 Zeno draait zich om in zijn graf 537 50 Het diner van de umanisti 548 51 Stadsvoogd 558 52 De kardinaal kon doodvallen 566 53 Een rechtbank zonder juridische status 579 54 De Grauwe Klauwier 589 55 Nog meer vertier 600 56 Het grote inzicht 611 Epiloog - Hoe ik China kwijtraakte 623 Verantwoording 627