BETA
Erweiterte SucheSuchhistorie

Naar de bron

informatie zoeken en gebruiken in de sociale en humane wetenschappen

Titel: Naar de bron
Untertitel: informatie zoeken en gebruiken in de sociale en humane wetenschappen
Verfasser: Mortelmans, Dimitri
Verantwortlichkeit: Dimitri Mortelmans, Pieter Spooren en Olivier Chandesais
Weitere Beteiligte: Spooren, Pieter, 1951- ; Chandesais, Olivier
Erscheinungsdatum: 2013
Verlag/Hrsg.: Acco, Leuven u.a.
Umfang: 272 S.Ill., graph. Darst.
Dokumenttyp: Monographie
Ausgabe: 2., herz. dr.
Schlagworte: Sozialwissenschaften; Humanwissenschaften; Information und Dokumentation; Recherche; Information Retrieval
ISBN: 9789033493591
Datenquelle: Benelux Katalog - ULB Münster ; Originalkatalog
Powered by: ULB Münster
Permalink: https://search.fid-benelux.de/Record/ulb-5079032

Links:
Inhalt:
Titel: Naar de bron Autor: Mortelmans, Dimitri Jahr: 2013 Inhoud 1. Introductie: informatie en de informatiemaatschappij 7 1.1 Wat is informatie? 7 1.2 De informatiemaatschappij 9 1.3 Over dit boek 10 1.4 Een woord van dank 11 2. Informatie zoeken 13 2.1 Inleiding: de literatuurstudie en de probleemstelling 13 2.2 Wat zoeken? Wetenschappelijke informatiebronnen 18 2.3 Waar zoeken? 32 2.4 Hoe zoeken? 54 3. Informatie beoordelen 65 3.1 Wanneer is informatie relevant? 65 3.2 Peer review als toetssteen voor kwaliteit 66 3.3 Citatie-indexen en Impact Factoren 67 3.4 Informatie beoordelen, los van referentiedatabanken 70 3.5 De dark side van het publicatieapparaat 72 3.6 De tegenbeweging: op zoek naar kwaliteit en betaalbaarheid 78 4. Informatie presenteren aan de lezer 85 4.1 Academisch (her)schrijven: arbeid of kunst? 85 4.2 Het schrijven voorbereiden 87 4.3 De macrostructuur uitwerken 91 4.4 Microstructuur aanbrengen 100 4.5 Academisch schrijven: inhoud met stijl 103 4.6 Valkuilen in verband met spelling en grammatica 111 4.7 Een revisie-instrument 112 5. Informatie visualiseren: tabellen, grafieken en figuren 115 5.1 Inleiding 115 5.2 Tabellen 123 5.3 Figuren 133 5.4 Grafieken 137 6. Naar informatie verwijzen in een tekst 143 6.1 Citeren, parafraseren en samenvatten 144 6.2 Refereren 145 6.3 Plagiaat 158 7. Naar informatie verwijzen in een bibliografie 163 7.1 Het opstellen van een bibliografie: uitgangspunten 163 7.2 Het opstellen van een bibliografische referentie 166 8. Informatie opslaan en (hergebruiken: Endnote 185 8.1 Basiselementen in Endnote 185 8.2 Een nieuwe bibliotheek aanmaken en actief maken 186 8.3 Referenties invoeren en beheren 188 8.4 Citeren in Word met behulp van Endnote 198 8.5 Het doorgeven van Word-documenten met Endnote-referenties 211 8.6 Referenties zoeken in Endnote 213 8.7 Online zoeken met Endnote 215