BETA
Erweiterte SucheSuchhistorie

Naar een hoger plan

de vrijwillige inzet van internationale en migrantenkerken in Den Haag

Titel: Naar een hoger plan
Untertitel: de vrijwillige inzet van internationale en migrantenkerken in Den Haag
Verfasser: Davelaar, Maarten
Verantwortlichkeit: Maarten Davelaar ; Andrea Damacena Martins ; Ingrid Doude van Troostwijk
Weitere Beteiligte: Damacena Martins, Andrea ; Doude van Troostwijk, Ingrid
Erscheinungsdatum: 2012
Verlag/Hrsg.: Verwey-Jonker Inst. u.a., Utrecht
Dokumenttyp: Monographie
Schlagworte: Den Haag; Einwanderer; Kirche; Zivilgesellschaft
ISBN: 9789058305374
Datenquelle: Benelux Katalog - ULB Münster ; Originalkatalog
Powered by: ULB Münster
Permalink: https://search.fid-benelux.de/Record/ulb-5043309

Links:
Inhalt:
Titel: Naar een hoger plan Autor: Davelaar, Maarten Jahr: 2012 Inhoud Woord vooraf 3 Samenvatting 7 Migranten, netwerken en beleid 7 Vrijwillige inzet en sociale activiteiten 8 Toekomst 10 1 Inleiding 13 1.1 Aanleiding en achtergrond 14 1.2 Definities 17 1.3 Doel, vraagstelling en opzet 19 1.4 Leeswijzer 24 2 Inzichten over de rol van migrantenkerken 25 2.1 Religie over grenzen: migrantenkerken in internationaal perspectief 25 2.2 Kerken en civil society 28 2.3 Kerken en overheidsbeleid 32 3 Den Haag: karakteristieken van kerken, netwerken en beleid 39 3.1 Gegevens en karakteristieken internationale en migrantenkerken 39 3.2 Gemeentebeleid ten opzichte van vrijwilligerswerk, kerken en kerkelijke organisaties 42 3.3 Netwerken van kerken, maatschappelijke organisaties en de overheid 46 3.4 Conclusie 53 4 Vrijwillige inzet en sociale activiteiten binnen de internationale en migrantenkerken in Den Haag 55 4.1 De rol van kerken 55 4.2 Redenen om actief te zijn in de samenleving 57 4.3 Domeinen en speerpunten binnen de sociale activiteiten 60 4.4 Meerwaarde en knelpunten sociale activiteiten internationale en migrantenkerken 65 4.5 Conclusie 71 5 De toekomst: versterking van de vrijwillige inzet binnen de internationale en migrantenkerken 73 5.1 Behoeften, wensen, verwachtingen vanuit de kerken 73 5.2 Visies vanuit overheid en maatschappelijke organisaties op de toekomst van vrijwillige inzet vanuit de kerken 81 5.3 Conclusie 84 6 Slotbeschouwing en aanbevelingen: mogelijkheden voor versterking vrijwillige inzet van internationale en migrantenkerken 87 6.1 Bijdrage aan samenleving 87 6.2 Contact en communicatie 87 6.3 Samenwerking 88 6.4 Knelpunten 89 6.5 Versterking netwerk? 90 6.6 Aanbevelingen 92 Literatuur, bronnen, websites 95 Bijlagen: 1 Geënquêteerde kerken & organisaties 102 2 Interviews 103 3 Deelnemers groepsbijeenkomsten 104 4 Kerken en initiatieven uitgelicht 105 5 Leden Klankbordgroep 109