Het slavenschip Leusden : slavenschepen en de West Indische Compagnie, 1720 - 1738

Author: Balai, Leo
Document Types:Book
Media Types:Monographie
Publication Date:2011
Publisher: Walburg Pers (Zutphen)
Subjects:West-Indische Compagnie ; Atlantischer Raum ; Sklavenhandel ; Schiffsunfall ; Geschichte 1720-1738
Language:Dutch
ISBN:9789057307294
Extent:368 S.Ill.
Permalink:https://search.fid-benelux.de/Record/ulb-4810084
Collection:ULB Katalog; Original Catalogue
Powered By:ULB Münster
Link(s):http://digitale-objekte.hbz-nrw.de/storage/2012/03/01/file_9/4418658.pdf
Table of Contents:
  • Titel: Het slavenschip Leusden Autor: Balai, Leo Jahr: 2011 Inhoud Woord vooraf 7 Lijst van tabellen 9 Lijst van Bijlagen 10 Lijst van geraadpleegde archieven 12 Lijst van afkortingen 13 Inleiding 15 deel 1 Nederland en de trans-Atlantische slavenhandel 29 1.1 Nederland als zeevarende en handelsnatie 29 1.2 Incidentele deelname aan de slavenhandel 30 1.3 De West Indische Compagnie 32 1.4 Slavenhandel: de usances in een ongewone bedrij fstak 3 7 1.5 Het Asiento de Negros 40 1.6 Herkomstgebieden: de Slavenkust, de Loango-Angolakust en de Goudkust 43 1.7 Het einde van het slavenhandelsmonopolie van de WIC 47 1.8 De omvang van de trans-Atlantische slavenhandel en het aandeel van Nederland 51 deel 2 Het slavenschip 55 2.1 Inleiding 55 2.2 Het slavenschip: technische vereisten 58 2.3 De twee realiteiten van een slavenschip 62 2.3.1 De bemanning 65 2.3.2 Degevangenen 70 2.4 Ziekte en sterfte aan boord van slavenschepen 76 2.5 Opstanden 80 deel 3 De WIC en het vervoer van Afrikaanse gevangenen 89 3.1 De slavenschepen van de Tweede WIC 89 3.2 Werving en selectie van bemanning voor de slavenschepen van de WIC 98 3.3 Reglementen en Instructies 102 3.3.1 De Artikelbrief 102 3.3.2 Instructie voor de Heeren commissarisse tot het aennemen vant volk 103 3.3.3 Instructie voor schippers naar Elmina en Angola 104 3.3.4 Instructies dieper reis aan de kapiteins werden meegegeven 104 3.4 Bomba 105 3.4.1 Inleiding 105 3.4.2 De trainslaven en de bombas in Elmina 106 3.4.3 De bomba op slavenschepen 109 3.5 De behandeling van gevangenen aan boord van Nederlandse slavenschepen 117 3.5.1 Het verblijf aan boord voor vertrek uit Afrika 118 3.5.2 De overtocht 118 3.5.3 Aankomst in Amerika 121 deel 4 Het slavenschip Leusden 125 4.1 De bouw van de Leusden 125 4.2 Een reconstructie van het schip 127 4.3 Levensmiddelen en andere benodigdheden 131 4.4 Handelsgoederen 133 4.5 SintEustatius 137 4.5.1 Levering van gevangenen aan SintEustatius 139 4.6 Berbice 160 4.6.1 Levering van gevangenen aan Berbice 161 4.7 Suriname 162 4.7.1 Levering van gevangenen aan Suriname 164 4.8 Vier themas nader belicht 180 4.8.1 De zwakke concurrentiepositie van de WIC 1720-1738 180 4.8.2 Vaderlandse prijzen en Guinese prijzen 181 4.8.3 De aanval van de Portugezen op de Leusden in 1727 184 4.8.4 Opstanden tijdens de slaventochten van de Leusden 186 deel 5 De ondergang van de Leusden 193 Nabeschouwing 201 Noten 207 Bijlagen 245 Samenvatting 351 Summary 355 Gedrukte bronnen en literatuur 359 Register 365 Curriculum Vitae 368