BETA
Erweiterte SucheSuchhistorie

De bakermat van de beurs

hoe in zeventiende-eeuws Amsterdam de moderne aandelenhandel ontstond

Titel: De bakermat van de beurs
Untertitel: hoe in zeventiende-eeuws Amsterdam de moderne aandelenhandel ontstond
Verfasser: Petram, Lodewijk
Verantwortlichkeit: Lodewijk Petram
Erscheinungsdatum: 2011
Verlag/Hrsg.: Uitg. Atlas, Amsterdam u.a.
Umfang: 271 S., [8] Bl.Ill., Kt.
Dokumenttyp: Monographie
Schlagworte: Verenigde Oostindische Compagnie; Amsterdam; Börse; Aktienmarkt; Geschichte 1600-1700
ISBN: 9789045019864
Datenquelle: Benelux Katalog - ULB Münster ; Originalkatalog
Powered by: ULB Münster
Permalink: https://search.fid-benelux.de/Record/ulb-4782208

Links:
Inhalt:
Titel: De bakermat van de beurs Autor: Petram, Lodewijk Jahr: 2011 Inhoud 1 EEN WERELDBEROEMD BOEK 2 EEN NIEUWE COMPAGNIE - 14 Verhandelbare aandelen -15 Begin van de handel - 22 Het Oost-Indisch Huis - 24 Administratie - 27 Warmoesstraat, Nieuwe Brug, St. Olofskapel - 31 Rendement - 33 3 DE EERSTE BEURSHANDEL - 36 Gebrekkige informatie - 37 Specerijen als dividend - 44 4 BOZE AANDEELHOUDERS - 50 Isaac Ie Maire contra de voc - 52 Termijnhandel - 54 Plakkaat op blanco verkopen - 58 Het einde van het syndicaat van Le Maire - 64 Kritiek op de bewindhebbers - 65 Pamflettenoorlog - 68 5 FRAUDE -74 De vlucht van een fraudeur - 76 Oprechte en deugdelijke aandelen - 79 Bewindhebbers in de beklaagdenbank - 82 Oprechte kopers - 87 Ongeldige contracten - 89 6 DE EERSTE HAUSSE - 94 Hoekmannen - 96 De beurs van Hendrick de Keyser - 97 Standaardisering -101 Koerssprong -104 ƒ 5000 voor een tulpenbol - 108 7 JOODSE HANDELAREN -114 Nieuwe kooplieden -115 Een noodzakelijk gevolg - 121 Makelaars -124 Speculanten -129 8 INFORMATIE -132 Informatievoordelen -134 Nieuws uit Indië -137 Dividend als informatiebron - 139 Nieuws uit Middelburg - 142 Joodse netwerken -146 De krant -148 9 BESLOTEN CLUBS - 151 Eer en vertrouwen - 153 Het Collegie van de Actionisten - 155 De rescontre -158 Aandelen als onderpand - 160 10 SPECULEREN -169 De prijs van risico - 172 Bereidheid om risico te nemen - 175 De gok met de hefboom - 179 11 CRISIS -185 Rampjaar 1672 -186 Vertrouwenscrisis -189 Coenraad van Beuningen - 193 Willem ui -194 De beurscrisis van 1688 - 196 De geruchtenmachine -199 Het huis met de bloedvlekken - 203 12 OPNIEUW HET WERELDBEROEMDE BOEK -209 Epiloog - 215 Verklarende woordenlijst - 223 Verantwoording - 229 Noten - 241 Geraadpleegde archieven, gedrukte bronnen en literatuur - 253 Illustratieverantwoording - 259 Register - 261